Patientavgifter

Från och med 1 januari 2018 har Region Västmanland nya avgifter i vården. Du betalar samma avgift oavsett om du går till en av Region Västmanlands vårdcentraler eller mottagningar eller om du går till en privat vårdgivare som har ett avtal med Region Västmanland.

Vård för barn och unga till och med 19 år

All hälso- och sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar som är under 20 år. Det gäller också för besök på barnakuten, akutmottagningen eller jourmottagningen.

 

Vård för vuxna över 20 år

Besök på vårdcentral

Besök hos läkare 140kr
Besök hos sjuksköterska 140kr
Hembesök av läkare eller sjuksköterska 140kr
Besök under jourtid
Gäller vardagar klockan 17-8 samt lördag, söndag och helgdag.
Du behöver bara betala en avgift  om du remitteras mellan olika vårdgivare.
140kr

Vaccinationer

När du vaccinerar dig betalar du en injektionsavgift på 200 kr plus avgiften för vaccinet. I prislistan nedan är vaccinen listade efter vad vaccinet skyddar mot följt av vaccinets namn.

Hepatit A barndos 360 kr
Hepatit A vuxendos 360 kr
Hepatit A och B barndos 420 kr
Hepatit A och B vuxendos 510 kr
Pneumokocker: Pneumovax 395 kr
TBE barndos 360 kr
TBE vuxendosr 368 kr
Tuberkulintest: PPD 409 kr

Priserna för ett skydd kan variera beroende på vilket vaccin mottagningen använder. Kontakta din vaccinationsmottagning för att få veta vilket vaccin som mottagningen använder.

Läs mer  

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177