Sammanhållen journalföring

Bättre överblick – ännu bättre vård, sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre helhet

Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare är det redan verklighet. Du själv behöver inte göra någonting, men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Allt hänger ihop

Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården känner till om dig, desto snabbare och bättre vård kan vi ge. Det är därför vi har journaler.
I journalerna finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Tack vare Patientdatalagen är det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler. Så att den du möter kan få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig. Oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vård-givare du söker vård hos. Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att vi enklare ska kunna se hela din vårdhistoria. Så att du snabbt kan få god och säker vård.

På dina villkor

Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig direkt se vilken vård du fått tidigare. Och om du till exempel är överkänslig mot något, eller äter en medicin som inte bör kombineras med andra mediciner.

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Och han eller hon måste först fråga dig och få ditt samtycke.

Vill du visa delar men inte allt? Du har rätt att i din journal spärra uppgifter som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Vilka uppgifter det ska gälla och hur länge avgör du. Och du kan begära att en spärr tas bort när som helst. Du bestämmer.

Läs mer på 1177.se

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177