Barnmorskemottagning

Hälsovård under graviditeten
Du som är gravid kommer på regelbundna besök till oss, framförallt för att se till att både fostret och du som blivande mamma mår bra. Även den blivande pappan eller partnern är välkommen med på besöken, då man kan få svar på sådant man undrar om graviditeten, förlossningen och tiden närmast efter den.

Gynekologisk cellprovtagning
I Västmanland erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 49 år cellprovskontroll vart 3:e år. Från 50 år kallas man vart 5:e år fram till 65 års ålder. Provet tas på den barnmorskemottagning som du tillhör och är gratis.
Till oss kan du komma för gynekologisk cellprovskontroll.

Preventivmedelsrådgivning
Det finns flera olika sätt att skydda sig mot att bli gravid. De olika sätten brukar kallas för preventivmedel eller preventivmetoder.

Undersökning och provtagning för könssjukdomar
Könssjukdomar är infektioner som man kan få genom att ha sex. De kallas för STi som är en förkortning för sexuellt överförbara infektioner eller sjukdomar (Sexually Transmitted
lnfections/Diseases).

Kontakt: 021 – 17 65 08
Telefontid: 11:00 – 11:45

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177