Disktriktssköterskemottagning

När du blir sjuk eller får någon mindre skada så kan du få träffa våra specialistutbildade sjuksköterskor. Distriktssköterskan har specialiserat sig i öppen hälso- och sjukvård samt barnhälsovård. De kan ge råd om sjukdom och hälsa, och kan även skriva ut vissa läkemedel och kostnadsfria hjälpmedel.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Såromläggning
  • Hudutslag
  • Borttagning av stygn
  • Injektioner
  • Blodtryckskontroller.
  • lnkontinensutredningar
  • Vaccinationer
  • Bedömningar

Du kan också få information och råd om livsstilsrelaterade frågor.

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177