Hälsocenter

Hälsocenter är en verksamhet som funnits inom Region Västmanland i 10 år och erbjuder stöd och vägledning för personer i behov
av att förändra ohälsosamma levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, stress, sömn och tobak.
Vi har också självhjälpsgrupper (vid självhjälpcenter) där man träffar andra med gemensamma erfarenheter eller problem.
Kontakta ditt närmaste center om du önskar mer information!

1177.se/Halsocenter-Koping

Kontakt: 021 – 17 64 00

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177