KOL/Astma

Vi hjälper dig med astma- och KOL-utredningar genom en spirometriundersökning.

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras genom ett särskilt lungfunktionstest som kallas spirometri.

På vår mottagning kan din läkare ordinera en spirometri som en del i din lungfunktionsutredning.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att ibland göra utvärdering eller kontroll för att din läkare ska kunna se över din medicinering.

Spirometri bokas hos astma/KOL sköterska i samråd med din läkare.

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-16:00
Övriga tider hänvisas patienter till Vårdguiden 1177